Conflictcoaching

Beter leren communiceren

Wat houdt conflictcoaching in?

Om conflicten en ruzies te stoppen is het nodig om te leren de-escaleren. Zolang je telkens in ruziepatronen terecht komt waarbij je elkaar kwetst en pijn doet, gaat het niet waar het werkelijk over zou moeten gaan maar verzand je in conflicten. Dit tast het gevoel van veiligheid in de relatie aan. Het leidt tot gevoelens van angst en boosheid. Het roept afweerreacties op die enkel leiden tot ruzie en verwijten maken naar elkaar toe. Het roept angst en boosheid op. Gedachten als: 'hij of zij laat me dadelijk in steek' of 'ze wijst me af, ik ben nooit goed genoeg'.

Stoppen met ruzie maken
Het maakt dat het vertrouwen in elkaar sterk verminderd. Conflictcoaching is een methode die je helpt met het stoppen van destructieve gewoontes en patronen in een relatie. Conflictcoaching wordt ingezet bij agressief gedrag of agressief taalgebruik, heftig ruzie maken, elkaar uitschelden, vernederen, kwetsen of tegen elkaar schreeuwen. Het helpt je om op een goede manier met elkaar in gesprek te gaan zonder door te schieten in heftige ruzies en pijnlijke discussies.

Geweldloze communicatie of verbindend communiceren
De inzet van een traject is dat je beter leert communiceren waarbij er ruimte is voor gedachten en gevoelens die er spelen. Het gaat om inzicht en begrip krijgen in elkaars verwijten en behoeften. Er wordt gewerkt met de methode van de geweldloze ook wel verbindende communicatie genoemd. Deze methode bevat vijf stappen die je je eigen maakt waardoor je op een rustige manier met elkaar in gesprek kan gaan en waar het gaat over wat werkelijk belangrijk is.

Tarief
Conflictcoaching kost 99 euro per uur. Naar eigen keuze kunnen consulten van een uur of anderhalf uur ingepland worden.